Biologische gewasbescherming

Gewasbescherming

Onder biologische gewasbescherming verstaan wij de bestrijding van ziekten en plagen in de biologische teelt. Ook in de biologische teelt zijn verschillende middelen toegelaten. Deze producten zijn onderzocht door het ctgb en toegelaten in de Nederlandse land en tuinbouw. Daarnaast staan ze op de inputlijst van Skal waarmee ze ook zijn toegelaten in de biologische land- en tuinbouw.

Omdat ook biologisch geteelde gewassen ziek kunnen worden wordt er voortdurend gezocht naar oplossingen tegen ziekten en plagen. In de huidige wereld is het namelijk niet te verkopen om voedsel verloren te laten gaan. In de biologische gewasbescherming betreft het middelen van natuurlijke oorsprong zoals bacteriën, schimmels en plantenextracten. Vanuit de natuur worden steeds meer producten gevonden die toegepast kunnen worden om teelten te beschermen tegen schadelijke organismen. Deze producten, op basis van micro-biologie, vinden ook steeds vaker hun weg naar de gangbare land- en tuinbouw.

Voor het kopen en gebruiken van deze middelen is een bewijs van vakbekwaamheid (spuitlicentie) noodzakelijk.