Biologische zaaizaden

Zaaizaden

In de biologische teelt dient gebruik gemaakt te worden van biologisch zaadzaad. Dit zaaizaad dient net als alle gangbare zaaizaden, voorzien te zijn van een certificaat. De certificaten worden afgegeven door de NAK voor landbouwgewassen en door NAK-tuinbouw voor tuinbouwgewassen.

Onze zaaizaden zijn voor professioneel gebruik en worden geleverd in zakgoed.

Wij leveren zaaizaden van verschillende gewassen. Graszaden, weidemengsels, klaver en luzerne. Verder kunnen wij ook biologisch zaaizaad leveren voor andere teelten. Stuur hiervoor een email met uw betreffende vraag.

Ieder ras heeft kenmerkende eigenschappen, overleg met onze teeltadviseur over de juiste keuze voor uw perceel.