Plantweerbaarheid en biologische gewasbescherming

Het is belangrijk om uw gewas zo gezond en weerbaar mogelijk te telen om de invloed van ziekten en plagen te beperken en de kwaliteit te kunnen garanderen. De basis hiervan ligt bij het kiezen van gezond, kwalitatief uitgangsmateriaal en het geven van de juiste bemesting. 

Hierbij is het essentieel dat zowel hoofd- als spoorelementen voldoende aanwezig zijn en in de juiste verhoudingen door de plant kunnen worden opgenomen.

Natuurlijk is het nog steeds mogelijk dat uw gewas wordt aangetast ondanks bovenstaande maatregelen. Om uw gewas verder te beschermen zijn er gelukkig nog een aantal mogelijkheden waar u als biologische teler gebruik van kunt maken. In de biologische teelten zijn dit middelen van natuurlijke oorsprong zoals bacteriën, schimmels en plantextracten. 

De meeste producten werken het best wanneer zij preventief worden ingezet, het gewas is dan beschermd en de druk van eventuele ziekten en plagen wordt op deze manier ingeperkt. Gewasbeschermingsmiddelen worden door het CTGB gekeurd voordat zij een toelating krijgen in Nederland, een dergelijke toelating betekent voor u als teler dat u in het bezit moet zijn van een geldige spuitlicentie om het middel toe te mogen passen. 

Producten die gebruikt mogen worden in de biologische teelten moeten ook gecertificeerd zijn door stichting SKAL, ze komen dan op de Nederlandse inputlijst voor biologische teelten.

Onze teeltadviseurs kunnen u helpen bij het telen van een weerbaar, gezond gewas op een duurzame manier. Daarnaast kunnen wij u voorzien van biologische meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen om uw teelten zo optimaal mogelijk te laten verlopen.