Skal inputlijst - regelgeving en certificering

Skal is de onafhankelijke organisatie die toezicht houdt op de biologische producten in Nederland. Steeds meer ondernemers stappen over naar biologisch. Momenteel staan er meer dan 4400 biologische boeren en fabrikanten onder toezicht van Skal.

Voor meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen betekent dit alle producten die in de biologische teelt gebruikt mogen worden op de inputlijst van Skal moeten staan. Al de producten op die lijst zijn gecontroleerd en toegestaan in de biologische teelt. 

Bij biologische meststoffen wordt onderscheid gemaakt in A-Meststoffen en B-Meststoffen.
Toegestane biologische meststoffen moeten voor minimaal 70% stikstof uit A-meststoffen bestaan.

A-meststof:

  • Mest van biologisch gecertificeerde dieren;
  • Aangevoerde biologische compost gemaakt van biologisch plantaardig materiaal;
  • Aangevoerde niet-biologische groencompost, gemaakt van bermmaaisel en snoeiafval;
  • Aangevoerde luzernekorrels afkomstig van een biologisch bedrijf;
  • Pluimveemestkorrels rechtstreeks afkomstig van een biologisch bedrijf;
  • Champost van een biologisch bedrijf;

B-meststof

  • De volgende gangbare mestsoorten: rundveemest, geitenmest, schapenmest en paardenmest. Voorwaarde is wel dat deze dieren de beschikking hebben over weidegang of uitloop of een deels dichte vloer;
  • Digestaat waarvan de dierlijke mest dan wel gedeeltelijk uit niet biologische mest, maar wel uit toegestane mest bestaat, telt in zijn geheel mee als B-meststof.

 

Voor meer informatie over Skal regelgeving en certficering van biologische meststoffen en gewasbescherming verwijzen wij naar de website van Skal
Wilt u zelf bereken of u voldoet aan de percentages A-meststoffen  en B-mestoffen gebuik dan de rekenmodule A-meststoffen van skal